Collectieve beroepsverzekeringen


Als lid van Zhong kun je een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering afsluiten tegen aantrekkelijke premies en voorwaarden. Zhong leden kunnen kiezen uit de volgende beroepsverzekeringen.


Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Als een client van mening is, dat jij als ondernemer een fout hebt gemaakt, kun je daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Met deze verzekering bescherm je jezelf tegen de risico’s. Leden betalen € 108,90 per kalenderjaar.


Combinatieverzekering

Dit is een combinatie van een beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering. Naast de beroepsaansrpakelijkheid dekking krijg je ook nog hulp en juridisch advies bij een conflict. Je betaalt hiervoor € 117,98 per kalenderjaar. 


Verzekering voor student leden

Als student lid van Zhong mag je oefenen: behandelingen uitvoeren onder het toezicht van een therapeut. De behandelingen vinden dan plaats onder diens verantwoordelijkheid. Onder deze voorwaarde kan een student lid van Zhong een student-beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten om gedekt te zijn, mocht er onverhoopt iets gebeuren.

Je betaalt voor de student-beroepsaansprakelijkheidsverzekering € 108,90 per kalenderjaar.

Als student lid is het niet mogelijk om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten.

Zoek een therapeut

Discipline(s):
 

Naar alle therapeuten...

Zoeken