Het Bestuur


Hoe zijn wij georganiseerd?

Zhong is een vereniging met ruimte voor ontwikkeling, samenwerking en zeggenschap. Het bestuur wordt door de leden gekozen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering worden de leden door het bestuur geïnformeerd over de werkzaamheden en plannen.

De bestuursleden zijn actief op verschillende onderdelen: nascholingen screenen; social media onderhouden; schrijven voor de nieuwsbrief; organiseren van het jaarlijkse Zhongweekend; bezoeken van congressen en seminars en meer! Zhong is een vereniging vóór de leden, ván de leden en dóór de leden.

De vereniging wordt ondersteund door een professioneel secretariaat waar de administratieve en financiële taken worden uitgevoerd. Het secretariaat is het eerste aanspreekpunt van de vereniging.

 

Marcus Wijnalda
Voorzitter
Antoine Janssen
Vicevoorzitter
Klaas Kromhout
Penningmeester
Sytze Wierda
Aspirant secretaris

Zoek een therapeut

Discipline(s):
 

Naar alle therapeuten...

Zoeken