Het Bestuur


Hoe zijn wij georganiseerd?

Zhong is een vereniging met ruimte voor ontwikkeling, samenwerking en zeggenschap. Het bestuur wordt door de leden gekozen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering worden de leden door het bestuur geïnformeerd over de werkzaamheden en plannen.

De bestuursleden zijn actief op verschillende onderdelen, zie hieronder de taken van het bestuur. Zhong is een vereniging vóór de leden, ván de leden en dóór de leden.

De vereniging wordt ondersteund door een professioneel secretariaat waar de administratieve en financiële taken worden uitgevoerd. Het secretariaat is het eerste aanspreekpunt van de vereniging.

 

Marcus Wijnalda
Voorzitter
Sinds 17-11-2017

(eind)verantwoordelijk voor:
Commissie AVI
Bestuur
Lidmaatschap
Strategie & beleid
Netwerk 
Werkgeverschap & Secretariaat

Antoine Janssen
Vicevoorzitter
Sinds 17-11-2017

(Eind)verantwoordelijk voor:
Commissie CKC
Commissie NOW
ICT
vertegenwoordiging bij Tucht

Klaas Kromhout
Penningmeester
Sinds 21-06-2017

(Eind)verantwoordelijk voor:
Facilitair
Financiën & Administratie
Ledenservices

Sytze Wierda
Aspirant secretaris
Sinds 11-09-2018

(Eind)verantwoordelijk voor:
Commissie LEO 
Statutair & Juridisch 
Kwaliteit / Processen
Sponsoring 

Tijdelijk:
Commissie BWM 
Discipline Aanspreekpunten 
Communicatie 
Promotie 

Zoek een therapeut

Discipline(s):
 

Naar alle therapeuten...

Zoeken