Commissies


Binnen de vereniging hebben we verschillende commissies:

 • Academisch, Vakinhoudelijk en Intervisie (AVI)
  De commissie AVI heeft een bijzondere rol omdat meer dan ooit het bestaansrecht van complementaire behandelwijzen in het geding is. De commissie AVI is bij uitstek van belang om delen van ons statutaire doel te verwezenlijken. De voor AVI relevante statutaire doelen zijn: 
  - ‘de bevordering van TCG’ (vrij vertaald als: ‘TCG in Nederland onder de aandacht brengen van relevante partijen’) 
  - ‘de totstandkoming van wettelijke erkenning van deze geneeswijze’ (vrij vertaald als: ‘het ons inzetten voor het creëren van landelijke randvoorwaarden gericht op de erkende praktijkvoering van de TCG’) 

commissievoorzitter: John Jaarsveld
contact: avicommissie@gmail.com

 • Bladen, Media en Website (BMW)
  De commissie BMW is belangrijk voor Zhong om haar statutaire missie uit te dragen en om bij te dragen aan de beeldvorming over de vereniging. Dit kan door over de visie van Zhong te publiceren of over artikelen of gebeurtenissen die relevant zijn voor de stakeholders van Zhong of de leden zelf.  
  Het blikveld zal meer dan ooit naar buiten gericht moeten zijn. 

commissievoorzitter: Matty Mandersloot
contact: bmwcommissie@gmail.com

 • Competentie en Kwaliteit Controle (CKC)
  De commissie CKC is belangrijk voor Zhong om de kwaliteit van leden, opleidingsniveau, zorg, cliëntencontact en bedrijfsvoering hoog te houden. CKC toetst of leden voldoen aan de eisen zoals die in het huishoudelijk reglement zijn gesteld. Omdat CKC in de praktijken van de praktijken van de leden komt is CKC een belangrijke bron van informatie voor het bestuur.

commissievoorzitter: Nicole Zoontjens
contact: ckccommissie@gmail.com

 • Leden, evenementen en organisatie (LEO)
  De commissie LEO is belangrijk om leden betrokken te houden bij de vereniging. LEO maakt het mogelijk om evenementen te organiseren voor netwerken en vertier, zoals Zhong weekends, maar ook om specifieke en doelgerichte activiteiten te organiseren, zoals scholing voor een groep of introductiedagen.

commissievoorzitter: Yvonne van Beurden
contact: leocommissie@gmail.com

 • Nascholing, Onderwijs en Wetenschap (NOW)
  Sinds de oprichting is de kernmissie een minstens zo goed opleidingsniveau te waarborgen als BIG; inmiddels is het een van Zhong’s meest belangrijke onderscheidende eigenschappen. De commissie NOW is belangrijk voor Zhong om de kwaliteit van haar leden te borgen door de juiste opleidingseisen te formuleren. Zhong kan zich hiermee profileren met therapeuten van onbesproken en deskundig therapeutisch gedrag. Dit is van belang om vergoeding voor cliënten te houden bij zorgverzekeraars en de BTW vrijstelling te handhaven. 

commissievoorzitter: Mieke Maertens & Monique Kerseboom
contact: nowcommissie@gmail.com

 

Zoek een therapeut

Discipline(s):
 

Naar alle therapeuten...

Zoeken